Yksityisyydensuoja

Rekisteriseloste

AFM-Forest Oy:n verkkokaupan rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispvm. 19.03.2012

Rekisterinpitäjä

AFM-Forest Oy
Hakkutie 3
40320 Jyväskylä
Suomi
P.020 765 9050

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jari Lääperi
AFM-Forest Oy
Hakkuktie 3
40320 Jyväskylä
P.020 765 9055

Verkkokaupan tilauskanta

  • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
  • Tilausten toimittaminen ja laskutus

Rekisterin sisältö

Yrityksen / henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Kaikki tiedot henkilön itsensä ilmoittamat
  • Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  • Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  • Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Rekisteriin pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä (käyttäjätunnus+salasana)
  • Laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa